Valorant vs csgo

[CSGO] So sánh giữa các bậc rank của CSGO và Valorant
Finn - 15/09/2020

So sánh giữa các bậc rank của CSGO và Valorant Valorant có nhiều hơn ba phần xếp hạng so với CSGO, có nghĩa…

[Valorant] Những điều cần biết khi từ CSGO sang Valorant
Finn - 30/06/2020

Những điều cần biết khi từ CSGO sang Valorant Valorant và Counter-Strike: Global Offensive có một số điểm khá lớn, nhưng có một…

EVENTS