twitch ban

[CSGO] s1mple lại một lần nữa bị Ban khỏi Twitch, có thể đây là Ban vĩnh viễn
Finn - 31/07/2020

s1mple lại một lần nữa bị Ban khỏi Twitch, có thể đây là Ban vĩnh viễn Counter-Strike: Global Offensive pro Oleksandr “s1mple” Kostyliev…

EVENTS