tướng ĐTCL

ĐTCL: Những trang bị cần thiết cho tướng ĐTCL mùa 2 (P.2)
Nguyễn Anh - 6/12/2019

(JBO 247) Mỗi phiên bản ĐTCL đều mang lại nhiều sự thay đổi cho người chơi. Và cũng sau mỗi phiên bản thì…

ĐTCL: Những trang bị cần thiết cho tướng ĐTCL mùa 2 (P.1)
Nguyễn Anh - 6/12/2019

(JBO 247) Mỗi phiên bản ĐTCL đều mang lại nhiều sự thay đổi cho người chơi. Và cũng sau mỗi phiên bản thì…

EVENTS