trang bị huyết đao

LMHT: TOP những vị tướng phù hợp với Huyết đao (P.2)
Nguyễn Anh - 1/12/2019

(JBO 247) Huyết đao là một trang bị hết sức cần thiết cho những vị tướng đi đường đơn cũng như sở hữu…

LMHT: TOP những vị tướng phù hợp với Huyết đao (P.1)
Nguyễn Anh - 1/12/2019

(JBO 247) Huyết đao là một trang bị hết sức cần thiết cho những vị tướng đi đường đơn cũng như sở hữu…

EVENTS