tố cáo

[Dota 2] Redeye từ chức tại tổ chức esports Code Red sau nhiều cáo buộc
Finn - 30/06/2020

Redeye từ chức sau hàng loạt các cáo buộc liên quan đến bạo hành gia đình và lạm quyền Paul “Redeye” Chaloner đã…

EVENTS