titan

LMHT: Bạn có biết được ai là người dành giải MVP của CKTG không?
Finn - 13/11/2019

Tian của đội FunPlus Phoenix dành giải MVP của CKTG Người đi rừng của FunPlus Phoenix Gao “Tian” Tian-Liang đã dành giải MVP…

EVENTS