tickrate

[CSGO] Có phải tickrate ảnh hưởng đến những vũ khí trong CSGO
Finn - 28/07/2020

Có phải tickrate ảnh hưởng đến những vũ khí trong CSGO Một bài đăng trên mạng xã hội đã cho thấy những gì…

EVENTS