tick rate

[CSGO] Dưới đây là ý nghĩa của tick rate và trò chơi nào có tick rate cao nhất
Finn - 1/10/2021

Dưới đây là ý nghĩa của tick rate và trò chơi nào có tick rate cao nhất Bạn có nghe thấy một đồng…

EVENTS