TI9 Battle Pass

[Dota 2] The International 2020 Battle Pass sẽ sớm có mặt trong game
Finn - 22/05/2020

The International 2020 Battle Pass sẽ được sớm ra mắt trong Dota 2 Một nhân viên của Valve đã đưa ra một tease…

Dota 2: Cùng nhìn lại số phần thưởng mà TI9 Battle Pass cung cấp
Finn - 29/09/2019

Gói TI9 Battle Pass cung cấp giải thưởng lớn nhất của Dota 2 tính đến bây giờ The International 2019 Battle Pass là…

EVENTS