thiếu chuyên nghiệp

[Dota 2] Esports talent James Banks cáo buộc Redeye có các hành vi thiếu chuyên nghiệp
Finn - 28/06/2020

Esports talent James Banks cáo buộc Redeye tống tiền, hành vi sai trái Nhà báo và bình luận viên Esports James Banks đã…

EVENTS