thi đấu

[LMHT] Uzi trở lại thi đấu chuyên nghiệp, Doinb và cha của Uzi nói
Finn - 27/11/2021

Uzi trở lại thi đấu chuyên nghiệp, Doinb và cha của Uzi nói Jian “Uzi” Zihao, “Mad Dog” của LPL, rõ ràng đang…

EVENTS