The International 2020 Battle Pass.

[Dota 2] The International 2020 Battle Pass sẽ sớm có mặt trong game
Finn - 22/05/2020

The International 2020 Battle Pass sẽ được sớm ra mắt trong Dota 2 Một nhân viên của Valve đã đưa ra một tease…

EVENTS