The International 10 Battle Pass

[Dota 2] Collector’s Cache 2 sẽ có mặt trong The International 10 Battle Pass
Finn - 15/08/2020

Collector’s Cache 2 sẽ có mặt trong The International 10 Battle Pass International 10 Battle Pass đã được thiết lập để phá vỡ…

[Dota 2] The International 10 Battle Pass phá vỡ mốc 10 triệu đô trong 72 ngày
Finn - 29/05/2020

The International 10 Battle Pass đã doanh số hơn 10 triệu đô sau 72 giờ phát hành The International 10 Battle Pass đã…

[Dota 2] Sau 24h ra mắt TI10 Battle Pass đã phá vỡ kỉ lục doanh số
Finn - 29/05/2020

TI10 Battle Pass phá vỡ kỉ lục về doanh số trong đúng 1 ngày The International 10 Battle Pass đã phá vỡ kỷ…

EVENTS