thay thế

[CSGO] allu nói về các cuộc đấu tranh ENCE, thay thế aleksib và hơn thế nữa
Finn - 17/12/2020

allu nói về các cuộc đấu tranh ENCE, thay thế aleksib và hơn thế nữa ENCE AWPer Aleksi “allu” Jalli đã đưa ra…

CSGO: Cajunb trở lại North vì valde sẽ có thể gia nhập vào OG
Finn - 14/10/2019

Cajunb trở lại North vì Valde được đồn đại sẽ thi đấu cho OG Team Counter-Strike: Global Offensive North đã kí hợp đồng…

EVENTS