TFT

[LMHT] Một bản làm lại Cho’Gath có bị trêu chọc trong bộ TFT mới không?
Finn - 3/11/2022

Một bản làm lại Cho’Gath có bị trêu chọc trong bộ TFT mới không? Bộ Teamfight Tactics mới, Monsters Attack, đã có một…

EVENTS