Team Secret của Puppey

Dota 2: Những yếu tố để một đội tuyển Dota 2 trở nên vĩ đại (p2)
Nguyễn Anh - 7/03/2020

(JBO247) Dota 2 chuyên nghiệp đang bước rất gần đến tuổi thứ 10 của mình và trong suốt thời gian qua, những người…

EVENTS