team OG The International

Dota 2: Một đội tuyển Dota 2 “vĩ đại” là như thế nào? (p1)
Nguyễn Anh - 7/03/2020

(JBO247) Dota 2 chuyên nghiệp đang bước rất gần đến tuổi thứ 10 của mình và trong suốt thời gian qua, những người…

EVENTS