Team Envy

[Valorant] Đội Envy thêm food và crashies, loại 2 người khác khỏi đội Valorant
Finn - 15/09/2020

Team Envy thêm food và crashies, loại 2 người khác khỏi đội Valorant Chỉ một tuần sau khi được T1 phát hành, bộ…

EVENTS