Support Hero Dota 2

Dota 2: 3 Item cần thiết có trong kho đồ của các Support Hero (p2)
Nguyễn Anh - 7/03/2020

(JBO247) Phiên bản 7.24b chỉ mới ra mắt cách đấy không lâu nhưng metagame mới đã dần được định hình và áp dụng…

Dota 2: 3 Item cần thiết có trong kho đồ của các Support Hero (p1)
Nguyễn Anh - 7/03/2020

(JBO247) Phiên bản 7.24b chỉ mới ra mắt cách đây không lâu nhưng metagame mới đã dần được định hình và áp dụng…

EVENTS