sự cố visa

Dota 2: Virtus.pro sẽ không thể tham dự DOTA Summit 11 do vấn đề visa
Finn - 20/10/2019

Virtus.pro bị loại khỏi DOTA Summit 11 do vấn đề về visa Virtus.pro sẽ vắng mặt trong DOTA Summit 11 do các vấn…

EVENTS