sticker

[CSGO] Bản cập nhật CS10 cho CSGO có sticker, bản đồ, không có Source 2
Finn - 19/08/2022

Bản cập nhật CS10 cho CSGO có sticker, bản đồ, không có Source 2 CS10 đã có mặt ở đây và mặc dù…

[CSGO] Tại sao CSGO bán sticker Battlefield 2042 trong cửa hàng của mình?
Finn - 18/11/2021

Tại sao CSGO bán sticker Battlefield 2042 trong cửa hàng của mình? Sticker Battlefield 2042 hiện đã có trong CSGO. Và vâng, bạn…

[CSGO] CSGO PGL Stockholm major viewer pass, sticker và 1 bản patch mới đã xuất hiện
Finn - 22/10/2021

CSGO PGL Stockholm major viewer pass, sticker và 1 bản patch mới đã xuất hiện PGL Stockholm Major đang đến rất nhanh và…

[CSGO] Tài chính của Astralis tiết lộ chi phí chuyển nhượng dev1ce, tiền sticker
Finn - 6/09/2021

Tài chính của Astralis tiết lộ chi phí chuyển nhượng dev1ce, tiền sticker Việc chuyển nhượng của Nicolai “dev1ce” Reedtz đến Ninjas in…

[CSGO] Warhammer sticker có điều kì lạ khi được cạo
Finn - 27/06/2020

CSGO Warhammer sticker có điều kì lạ khi cạo Với việc phát hành mỗi CSGO sticker capsule sẽ có cơ hội cho chúng…

[CSGO] CSGO hợp tác cũng Warhammer 40K trong bản update này ?
Finn - 28/05/2020

Update CSGO mới nhất đem đến những sticker từ Warhammer 40K Counter-Strike: Global Offensive có một bản cập nhật mới và nó chứa…

EVENTS