StarLadder RMR

[CSGO] j3kie và SENSEi rời Akuma sau khi bị loại khỏi StarLadder RMR
Finn - 1/07/2021

j3kie và SENSEi rời Akuma sau khi bị loại khỏi StarLadder RMR Evgeniyy “j3kie” Sergachev và Dmitriy “SENSEi” Shvorak đều đã loại mình…

EVENTS