StarLadder Major

[StarLadder Major 2019 Main Qualifier] forZe dừng bước trước G2
Nguyễn Anh - 28/08/2019

(Jbo 247) G2 đánh bại forZe đầy thuyết phục với tỷ số 2-0 để đảm bảo cho mình một vị trí trong giai…

EVENTS