Spring Showdown

[CSGO] BLAST bỏ qua phán quyết của Valve, cho phép huấn luyện viên trong Spring Showdown
Finn - 4/02/2021

BLAST bỏ qua phán quyết của Valve, cho phép huấn luyện viên trong Spring Showdown BLAST Entertainment đã thông báo rằng nó sẽ…

EVENTS