Spike

[Valorant] Cách counter pull của Astra trong khi làm defusing Spike
Finn - 17/10/2021

Cách counter pull của Astra trong khi làm defusing Spike Post-plant là meta Valorant hot nhất trong bản hiện tại, nhưng Astra có…

[Valorant] Đây là cách để bảo vệ spike trên Bind với Killjoy
Finn - 8/03/2021

Đây là cách để bảo vệ spike trên Bind với Killjoy Valorant’s hiệu quả Killjoy của Đức có một bộ dụng cụ độc…

[Valorant] Dòng sản phẩm vũ khí nano Killjoy này bảo vệ spike trên Ascent
Finn - 30/12/2020

Dòng sản phẩm vũ khí nano Killjoy này bảo vệ spike trên Ascent Thiết kế của bản đồ Ascent giúp người phòng thủ…

[Valorant] Đây là những vị trí đặt Spike tốt nhất trên Split trong Valorant
Finn - 30/08/2020

Đây là những vị trí đặt Spike tốt nhất trên Split trong Valorant Đặt Spike ở Valorant đòi hỏi bạn phải suy nghĩ…

[Valorant] Đây là những vị trí tốt nhất để cài đặt Spike trên Bind
Finn - 26/08/2020

Đây là những vị trí tốt nhất để cài đặt Spike trên Bind Thiết lập spike. Đó là một phần quan trọng của…

EVENTS