Snappi thay Xyp9x

[CSGO] Thành viên tiếp theo rời Astralis: Xyp9x ai sẽ là người thay thế ?
Finn - 30/05/2020

Xyp9x chính thức rời Astralis nhường chỗ cho tài năng trẻ đến từ Heroic Một trong những ngôi sao khác của Astralis sắp…

EVENTS