Skarner

[LMHT] Tryndamere, Skarner trong số các tướng LMHT trong cuộc thăm dò VGU tiếp theo
Finn - 7/01/2022

Tryndamere, Skarner trong số các tướng LMHT trong cuộc thăm dò VGU tiếp theo Các ứng cử viên cho tướng tiếp theo có…

EVENTS