Sideshop

[Dota 2] Sideshop quay trở lại TI10 Battle Pass chỉ sau 2 ngày xóa đi
Finn - 7/06/2020

Sideshop đã quay trở lại TI10 Battle Pass Người hâm mộ có thể quyết định xem họ có thích Sideshop hay không, và…

[Dota 2]Valve bỏ hệ thống Sideshop và wagering từ TI10 Battle Pass
Finn - 6/06/2020

Những thay đổi có trong TI10 Battle Pass Các thay đổi đối với International 10 Battle Pass sẽ tiếp tục diễn ra, với…

[Dota 2] Valve chỉ tăng phần thưởng cho mỗi chủ sở hữu TI10 Battle Pass
Finn - 5/06/2020

Vavle cập nhật tăng phần thưởng với người sở hữu TI10 Battle Pass Valve đã nghe thấy người hâm mộ phản đối kịch…

EVENTS