shox

[CSGO] shox được thêm vào danh sách CSGO của Team Liquid cùng với oSee
Finn - 30/12/2021

shox được thêm vào danh sách CSGO của Team Liquid cùng với oSee Team Liquid đã chính thức xác nhận rằng Richard “shox”…

EVENTS