Seraphine

[LMHT] Riot giảm sức mạnh Seraphine trên PBE gần như ngay lập tức sau khi phát hành
Finn - 19/10/2020

Riot giảm sức mạnh Seraphine trên PBE gần như ngay lập tức sau khi phát hành Không mất vài ngày cho Seraphine trong…

EVENTS