Secret VS B8

Dota 2: Diễn biến Bảng A WePlay! Tug of War: Mad Moon (p1)
Nguyễn Anh - 21/02/2020

(JBO247) Trong loạt trận đầu tiên của bảng A WePlay! Tug of War: Mad Moon, tâm điểm đáng chú ý chính là cuộc…

EVENTS