Sccc team Aster

Dota 2: 3 Core Player tạo được nhiều ấn tượng nhất tại Kiev Minor (p1)
Nguyễn Anh - 10/03/2020

(JBO247) Như vậy, cuối cùng thì giải Kiev Minor cũng đã khép lại với chiến thắng thuộc về Team Aster sau khi hạ…

EVENTS