Sal " Volcano" Garozzo

[CS:GO] Quá trình hình thành bản đồ Cache huyền thoại
Nguyễn Anh - 25/10/2019

(Jbo 247) Phóng viên đã nói chuyện với Sal ” Volcano” Garozzo và Shawn “FMPONE” Snelling để nhận được những chia sẽ về…

EVENTS