rp

[LMHT] Riot công bố khuyến mãi RP toàn cầu cùng với những thay đổi về giá trong khu vực
Finn - 24/08/2021

Riot công bố khuyến mãi RP toàn cầu cùng với những thay đổi về giá trong khu vực Các thay đổi về giá…

[LMHT] Giá nạp RP Liên minh sẽ thay đổi ở 1 số khu vực trên thế giới
Finn - 7/07/2020

Giá nạp RP Liên minh sẽ thay đổi ở 1 số khu vực trên thế giới Riot Games đang cập nhật giá RP…

EVENTS