rồng nguyên tố

LMHT: Thông tin về Rồng bóng đêm
Nguyễn Anh - 31/12/2019

(JBO 247) Sau bản cập nhật 9.24, rồng nguyên tố đã ít nhiều mang đến sự thay đổi cho người chơi LMHT. Rồng…

LMHT: Thông tin về thay đổi Rồng nguyên tố giai đoạn tiền mùa giải 2020 (P.5)
Nguyễn Anh - 27/11/2019

(JBO 247) Sau khi kết thúc mùa giải 9, người hâm mộ LMHT luôn thắc mắc và bỡ ngờ về những thay đổi…

LMHT: Thông tin về thay đổi Rồng nguyên tố giai đoạn tiền mùa giải 2020 (P.4)
Nguyễn Anh - 27/11/2019

(JBO 247) Sau khi kết thúc mùa giải 9, người hâm mộ LMHT luôn thắc mắc và bỡ ngờ về những thay đổi…

LMHT: Thông tin về thay đổi Rồng nguyên tố giai đoạn tiền mùa giải 2020 (P.3)
Nguyễn Anh - 27/11/2019

(JBO 247) Sau khi kết thúc mùa giải 9, người hâm mộ LMHT luôn thắc mắc và bỡ ngờ về những thay đổi…

LMHT: Thông tin về thay đổi Rồng nguyên tố giai đoạn tiền mùa giải 2020 (P.2)
Nguyễn Anh - 27/11/2019

(JBO 247) Sau khi kết thúc mùa giải 9, người hâm mộ LMHT luôn thắc mắc và bỡ ngờ về những thay đổi…

LMHT: Thông tin về thay đổi Rồng nguyên tố giai đoạn tiền mùa giải 2020 (P.1)
Nguyễn Anh - 27/11/2019

(JBO 247) Sau khi kết thúc mùa giải 9, người hâm mộ LMHT luôn thắc mắc và bỡ ngờ về những thay đổi…

EVENTS