Rồng bóng đêm

LMHT: Thông tin về Rồng bóng đêm
Nguyễn Anh - 31/12/2019

(JBO 247) Sau bản cập nhật 9.24, rồng nguyên tố đã ít nhiều mang đến sự thay đổi cho người chơi LMHT. Rồng…

EVENTS