Rise of the Element

ĐTCL: Có những gì thay đổi tại mùa 2 Rise of the Elements
Finn - 8/11/2019

ĐTCL phiên bản 9.22 mùa 2 Rise of the Elements, nhiều thay đổi Patch 9.22 sắp ra mắt trên máy chủ trực tiếp…

ĐTCL: Thông tin chính thức về mùa 2: Rise of the Element
Finn - 24/10/2019

Đấu trường chân lý : Rise of the Element thêm lớp nguyên tố mới và hơn thế nữa Riot Games đã chia sẻ…

EVENTS