Rift Summoner

[LoL] Lý giải về các biểu tượng của các lá cờ trong Summoner’s Rift
Finn - 28/05/2020

Riot thêm các biểu ngữ tài trợ trong trò chơi vào Rift Summoner của LoL Riot Games đã tìm ra một cách sáng…

EVENTS