Reyna

[Valorant] Haven sẽ bị xóa khỏi valorant và khắc phục bug ở Reyna
Finn - 5/07/2020

Haven sẽ bị xóa khỏi valorant trong thời gian lỗi và Riot đăng khắc phục bug ở Reyna Riot Games đã loại Haven…

[Valorant] Khả năng của Reyna đã bộc lộ trước khi phát hành chính thức của Valorant
Finn - 1/06/2020

Khả năng Reyna được bộc lộ trước ngay ra mắt Valorant Kể từ khi mặt trước của giày Reyna được tiết lộ trong…

[Valorant] Update nhân vật mới và chế độ chơi mới
Finn - 1/06/2020

Valorant tiết lộ agent mới Reyna, cùng với bản đồ mới Thái độ và đôi bàn tay màu tím của Reyna có thể…

[Valorant] Valorant sẽ ra mắt agent mới thứ 11 trong game ?
Finn - 30/05/2020

Valorant sẽ ra mắt agent mới có tên: Reyna Valorant chuẩn bị phát hành cho tất cả người chơi vào ngày 2 tháng…

EVENTS