René "cajunb" Borg

[Chuyển nhượng CS:GO] René “cajunb” Borg trở về North
Nguyễn Anh - 16/10/2019

(Jbo 247) North đã thông báo rằng họ đã ký lại hợp đồng với René “cajunb” Borg, người gia nhập đội tuyển này…

EVENTS