Queen of Pain

[Dota 2] The International 10 Battle Pass phá vỡ mốc 10 triệu đô trong 72 ngày
Finn - 29/05/2020

The International 10 Battle Pass đã doanh số hơn 10 triệu đô sau 72 giờ phát hành The International 10 Battle Pass đã…

EVENTS