Pudge dota 2

Dota 2: Những cách để khắc chế tên đồ tể Pudge (p2)
Nguyễn Anh - 3/03/2020

(JBO247) Pudge là một trong số những Hero có lượng fan yêu thích hùng hậu trong cộng đồng DotA 2, nhưng đồng thời…

Dota 2: Những cách để khắc chế tên đồ tể Pudge (p1)
Nguyễn Anh - 3/03/2020

(JBO247) Pudge là một trong số những Hero có lượng fan yêu thích hùng hậu trong cộng đồng DotA 2, nhưng đồng thời…

EVENTS