Pos 4 Better Tier

Dota 2: Nhìn lại phần xếp hạng của những Hard Support phiên bản 7.24b (p3)
Nguyễn Anh - 22/03/2020

(JBO247) Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với Tier list của những Hero Hard Support được ưa chuộng nhất của tựa…

EVENTS