Player of the Year

[CSGO] s1mple giành giải Player of the Year của năm tại Game Awards 2021
Finn - 12/12/2021

s1mple giành giải Player of the Year của năm tại Game Awards 2021 The Game Awards vừa xác minh những gì mà mọi…

EVENTS