phiên bản 10.2

LMHT: TOP những vị tướng không thể bỏ qua tại phiên bản 10.2 (P.2)
Nguyễn Anh - 4/02/2020

(JBO 247) Như vậy phiên bản 10.2 đã chính thức ra mắt với sự suy giảm sức mạnh đáng kể của Aphelios cùng…

LMHT: TOP những vị tướng không thể bỏ qua tại phiên bản 10.2 (P.1)
Nguyễn Anh - 4/02/2020

(JBO 247) Như vậy phiên bản 10.2 đã chính thức ra mắt với sự suy giảm sức mạnh đáng kể của Aphelios cùng…

EVENTS