phiên bản cập nhật 10.4

LMHT: Thông tin thay đổi phiên bản 10.4 (P.3)
Nguyễn Anh - 14/02/2020

(JBO 247) Trong khi không ít người hâm mộ tiếc thương cho con bài Akali trong phiên bản 10.3 chưa xong thì thay…

LMHT: Thông tin thay đổi phiên bản 10.4 (P.2)
Nguyễn Anh - 14/02/2020

(JBO 247) Trong khi không ít người hâm mộ tiếc thương cho con bài Akali trong phiên bản 10.3 chưa xong thì thay…

LMHT: Thông tin thay đổi phiên bản 10.4 (P.1)
Nguyễn Anh - 14/02/2020

(JBO 247) Trong khi không ít người hâm mộ tiếc thương cho con bài Akali trong phiên bản 10.3 chưa xong thì thay…

EVENTS