patch 7.27

[DOTA 2] Bloodseeker được buff rất lớn sau khi 7,27 làm lại giảm tỷ lệ thắng 20%
Finn - 19/07/2020

Bloodseeker được buff rất lớn sau khi 7,27 làm lại giảm tỷ lệ thắng 20% Bản cập nhật Dota 2 7.27b mang đến…

[Dota 2] Dota 2 Update bản 7.27 đem lại sự thay đổi trong meta hiện tại
Finn - 29/06/2020

Dota 2 có update ở bản patch 7.27 meta zoo chính thức bị nerf Bản cập nhật Dota 2 7.27 đã đến và…

EVENTS