patch 10.10

[Lol] Soraka sẽ comback vào bản 10.10
Finn - 14/05/2020

Soraka sắp có một sự trở lại lớn sau khi LoL update bản 10.10 Bản cập nhật gần đây nhất trong Liên minh…

EVENTS