pashaBiceps

[CSGO] pashaBiceps trở lại CSGO chuyên nghiệp tại giải PGL Major
Finn - 24/10/2021

pashaBiceps trở lại CSGO chuyên nghiệp tại giải PGL Major Counter-Strike: Global Offensive, cựu binh Jaroslaw “pashaBiceps” Jarząbkowski đã ít xuất hiện trong…

[CSGO] Papa pashaBiceps đã trở lại với CSGO với vai trò là một ….
Finn - 8/08/2020

Papa pashaBiceps đã trở lại với CSGO với vai trò là một streamer Team Liquid đã thông báo về việc ký hợp đồng…

EVENTS