Notail

[TI9] Hành trình bảo vệ ngôi vương của OG
Nguyễn Anh - 23/08/2019

(Jbo 247) OG bắt đầu hành trình bảo vệ ngai vàng của mình ở vòng bảng sau khi chiến thắng thuyết phục trước…

EVENTS